ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

کسانی که ارزشیابی توصیفی را باور نبرده اند ‘ بخوانند و ببینند و تحلیل کنند
ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٥ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

 من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

  • هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام .

    «بیل گیتس»


 
کتاب معلم راهنمای تدریس ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۸ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

همکاران گرامی :

برای سنجش درست یادگیری دانش آموزان و طراحی ابزارهای سنجش یادگیری متناسب با هدف ها ، به کتاب های راهنما مراجعه فرمایید .

 فایل     پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس)

علوم  سوم ابتدایی 22 مهر 1392

فایل پیش نویس کتاب معلم (راهنمای تدریس)

ریاضی سوم ابتدایی  22 مهر 1392


 
جناب آقای دکتر فانی ، مراقب دوغیاران باشید!
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ٢ آبان ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:
   چنانکه قبلا نیز گفته شد ،خیلی سالهاست، در عمل آموزش و پرورش را ، و به ویژه آموزش و پرورش دوره ابتدایی را ،در چرخه اصلاحات آموزشی و عبور به سمت جامعه فردا ، در حرکت و تغییر نمی بینیم . دلیلش نیز ،حضور برخی دوغیارانی بود که در نوشتار پیشین( با عنوان دوره ابتدایی به آبیاری نیاز دارد نه دوغیاری ) ، شرح ان به میان آمد.
    اینک جناب دکتر فانی ،انتظار داریم مراقب باشید از دوغیاران گذشته در لباس آبیار ،به حوزه مدیریت شما ورود پیدا نکنند .اینان ادبیات آفتاب گردان را خوب بلدند، بی آنکه باری به بار داشته باشند و دیگران را بهره ای برسانند . پس به اجمال بار دیگر یاددآوری می شود ،دوره ابتدایی در حوزه های زیر به آبیاری نیاز دارد:
• مدیریت و تامین منابع انسانی .
• ارزشیابی نوین تحصیلی تربیتی ( ارزشیابی کیفی – توصیفی در دوره ابتدایی )
• نظارت علمی – بالینی
• شایسته سالاری 
 زمان آموزش
•  برنامه درسی متناسب
• رویکرد مشارکتی در آموزش و پرورش .