ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

خبری برای اهالی اندیشه
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ٢٥ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

 

بهار ارزشیابی توصیفی در پاییز 

عنوان  تازه ترین مقاله ای است که  مجله رشد آموزش ابتدایی 1شماره  مهر ماه ( دوره هفدهم / مهر ماه 1392 / شماره پی در پی 134/ دفتر انتشارات و تکنولوژی اموزشی ) منتشر نموده است . خواندن آن را به علاقه مندان  توصیه می گردد ./

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1086986&l=fa


 
معلم چرا و چگونه می تواند به دانش آموز تکلیف بدهد ؟!
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ٥ شهریور ۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

... در واقع، تکلیف دادن یعنی فراهم کردن موقعیت‌ها و فرصت‌های مناسبی که در آن  دانش‌آموزان به تقویت و بسط دانش‌ها و مهارت‌های خود می‌پردازند .

بدون شناخت صحیح از تجربیات قبلی، یعنی، ضعف‌ها و قوت‌های یادگیری در مراحل قبل، نمی توان تکلیف مناسب طراحی نمود. .....