ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

فهرست محتوای پوشه کار فرصت یا تهدید!!
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ٢۱ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: فهرست محتوا ، پوشه‌کار ، ارزشیابی کیفی - توصیفی

   روزهای اول تا سوم آبان ماه، از بخت یاری خویش مجالی ممکن گردید  تا چند روزی در جمع پر از مهر و مهربانی  معلمان ٰ، سرگروه های آموزشی و مدرسان ارزشیابی کیفی توصیفی  استان کرمان حضور پیدا کنم . آنچه در خصوص استقرار ارزشیابی کیفی - توصیفی دیدم، سبب گردید تا طعم خوش « بودن » را دوباره دوره کنم.