ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

تقویت مهارت املا نویسی با بازخورد توصیفی
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ٢ فروردین ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

قابل توجه

مدرسان درس فارسی  و ارزشیابی کیفی توصیفی ،  معلمان دوره ابتدایی  ، مراکز اختلالات یادگیری ، دانشجویان و پژوهشگران محترم

 کتاب کاربردی و جامع : 

تقویت مهارت املا نویسی با بازخورد توصیفی 

تالیف:  بهمن قره داغی d60tjk4xx5buxwimbx9.jpg