ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۳ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

«هیچ سرمایه ای سودمندتر از خرد، هیچ کرامتی چون تقوی، هیچ میراثی گرانبهاتر از ادب، هیچ دانشی چون اندیشیدن و هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست.»

حضرت علی (ع) – حکمت 113 نهج البلاغه

دفتر مدیریت فرآیندهای کلاس

 از آن جا که ارزش یابی کیفی – توصیفی، به عنوان یکی از عناصر اساسی در جمع آوری داده ها و فرآیند تبدیل آن ها به اطلاعات، به منظور اتخاذ تصمیم مناسب و ارائه بازخوردهای سازنده به دانش آموزان، اولیاء و سایر افراد موثر در فرآیند یاددهی – یادگیری می باشد،