ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

آیینه‌ای باشیم برای آیین نامه‌ی ارزش‌یابی کیفی – توصیفی
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 این مقاله در هفته نامه نگاه شماره ۴۵۵ تاریخ هفته اول خرداد ماه ١٣٩٠ منتشر شده می توانید  چاپ شده آن را در اختیار و همراه  داشته باشید 

 

اگر نظامهای‌ آموزشی را محور توسعه، درتمامی جوامع بدانیم، تردیدی نیست که در هیچ جامعه‌ای  توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه به هسته‌ی مرکزی نظام‌ آموزشی ، یعنی مدرسه ، به عنوان کانون اقدام و عمل، نگاه تازه‌ای متناسب با جغرافیای زمان ، صورت گیرد . بدان معنا که در مهندسی پیوسته‌ی فعالیت های مدرسه، بازاندیشی عالمانه‌ای صورت گیرد.

بر هیچ آگاه تعلیم و تربیتی پوشیده نیست که، کشورهایی که دارای نطام


 
کارگاه بین المللی شماره ( 3 ) ارزش یابی کیفی -توصیفی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 سوال چند نفر از همکاران معلم این بود که :

با  پوشه کار دانش آموزان :

  الف) قبول شده در خرداد  

ب) نیاز به تلاش بیشتر در خرداد 

 و ج) نیاز به تلاش و آموزش مجدد  در شهریور ماه ؛ 

                                   چکار کنیم ؟