ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

سنجش مشاهده ای و نمونه ابزارهای آن
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱ بهمن ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

مشاهده  و اهمیت آن

   مشاهده ( نگریستن یا دیدن ) یعنی آن‌چه هست یا آن چه دیده می‌شود.[1]یکی از مهمترین، طبیعی‌ترین و پرکاربردترین حواس از حواسِ  پنج‌گانه دستگاه حسی انسان است. شناخت دستگاه حسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ؛ چرا که آدمی با تکیه برحاصلِ فرایند‌های حسی از جمله مشاهده به ثبت، ضبط و پردازش داده‌ها و بازنمایی و ترکیب آن‌ها بر اساس کلیشه‌های از پیش موجود یا ساخته شده می پردازد و در نهایت به وسیله سیستم نمادین زبان، داوری خود را کتبی یا شفاهی بیان می دارد.