ارزش یابی کیفی - توصیفی ، مسیح انگاره‌های خواستنی

مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران

پس‌خوراند خوانش کتاب :راهنمای معلم در ارزش یابی کیفی ( توصیفی )» دفتر تالی
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ٢٧ آبان ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی  ،بر چشم بد لعنت 

                                                                                             بهمن قره داغی

 ارزش یابی کیفی - توصیفی  شیوه ی از ارزش یابی تحصیلی است کهاطلاعات لازم و معتبر و مستند برای شناخت دقیق و همه‌جانبه‌ی فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده از روش‌ها و ابزارها‌ی مناسب سنجش،همانند آزمون‌ها (به‌ویژه ...